If you want to change the world, #ChangeTheStory

Change the story

Change the story

‘If you want to change the world, change the story’. Anna Borgeryd om Tunna väggar, USA-lanseringen och kopplngen till världsläget i senaste numret av Passion for Business